NAFO CZ/SK

Komunita

NAFO je v Čechách i na Slovensku aktivní již od svého založení, dnes se počet členů pohybuje kolem 250ti. Čeští a slovenští Fellas jsou v rámci celosvětového NAFO neobvykle organizovanou skupinou. Kromě každodenní činnosti, spočívající ve vyvracení dezinformací a koordinovaných útoků na propagandistické zdroje, se podílí i na podpoře a administraci vlastních charitativních sbírek a organizaci veřejných akcí. Česká sekce NAFO také navazuje úzkou spolupráci s místními ukrajinskými komunitami, s nimiž se snaží o zjednodušení integrace Ukrajinců do společnosti a aktivně podporuje jejich vlastní charitativní činnost pro Ukrajinu.

Akce NAFO

Akce NAFO

První akce, kterou ČS / SK NAFO samostatně organizovalo, byl pochod na podporu Ukrajiny, který se uskutečnil v červenci 2022 v Brně, poslední bylo pak shromáždění před ruskou ambasádou v Praze, které se uskutečnilo 11. listopadu 2023. Mezi těmito akcemi se také členové NAFO zúčastnili množství dalších událostí, které organizovaly jiné skupiny, zabývající se stejnou či příbuznou tématikou. Ve spolupráci s dalšími skupinami se často objevují na protidemonstracích, které jsou pořádány jako odpověď na shromáždění organizované populistickými politiky a dezinformátory, nebo svou přítomností podporují pravidelná shromáždění, která pořádají místní ukrajinské komunity.